Untitled Document
 
Крепостта на Перлата

В земята на сънищата...

В един западнал пустинен град, където водата е по-ценна от скъпоценни камъни, младият Елрик е отровен и изнудван. За да получи противоотровата, той трябва да открадне великолепна перла, която съществува единствено в съзнанието на спяща принцеса. Има само един начин Елрик да успее. Той трябва да пътешества през непознато царство на невероятна красота, чудеса и ужас...

... Той трябва да влезе в сънищата на момичето.

~ ~ ~

Елрик почувства как костите му се възстановяват и плътта възвръща нормалните си маса и цвят... Червена пустиня се простираше пред тях, червени планини лежаха отвъд нея. Пейзажът бе толкова познат, че Елрик погледна назад, очаквайки да види Бронзовата Шатра, но сега точно зад него зееше пропаст, толкова широка, че отсрещната й страна не можеше да се види. Той почувства внезапно замайване и загуби равновесие...

Крадецът на сънища изглеждаше слабо впечатлен от неговия отговор. "Да, принц Елрик! Сега ние действително сме на самия край на света! Имаме ограничен избор от възможности и отстъплението не е сред тях!"

» download «
0.5 mb

Untitled Document