Untitled Document
 
Чезнещата Кула

Порталът

Елрик, прокълнат и обичан от Боговете, последва своя черен адски меч Стормбрингър в Чезнещата Кула, портал към безброй измерения на Земята и Времето - и на безчет адове, които са неговата съдба.

~ ~ ~

Елрик заби Черния Меч в зловонното гърло на демона, извивайки острието така, че то разцепи челюстта, врата, гърдите и слабините и жизнената сила на съществото започна да тече по дължината на руническия меч. Внезапно ноктите се протегнаха към него, но съществото вече отслабваше.

Тогава жизнената сила запулсира нагоре по острието и стигна до Елрик, който се задъха и изкрещя в мрачен екстаз, докато енергията на демона се вливаше в него. Той изтегли острието и сечеше и сечеше тялото, докато жизнената сила се вливаше в него. Демонът изстена и падна на каменния под.

И всичко свърши...

» download «
0,9 mb

Untitled Document