Untitled Document
 
Плавателят по Моретата на Съдбата

Вечният Победител

Бягайки през сивите хълмове, лишени от какъвто и да било живот, Елрик и неговия меч Стормбрингър откриват тъмен кораб на брега на едно черно море: и така започва пътешествие което ще подложи на изпитание всички победители, които Времето може да призове, и още...

~ ~ ~

"Поради скорошните разриви в тъканта на нашите светове, някои същества бяха пуснати на свобода, които не биха могли да имат по друг начин властта, която сега притежават. И имайки голяма власт, те жадуват за още - за всичката власт, която съществува в нашата вселена... Те са извън възможностите на които и да било богове, затова бе призована една по-силна група - вие. Вечният Победител в четири свои превъплъщения (и четири е максималният брой който можем да рискуваме без да причиняваме допълнителни нежелани разрушения между полетата на Земята) - Ерикосе, Елрик, Корум и Хоукмуун..."

» download «
0.7 mb

Untitled Document